Skip to main content

Allmänna villkor för paketresor

Paketresa är ett arrangemang där flera av de komponenter som hör till en resa, framför allt transport och inkvartering, ingår och som säljs till ett totalpris.

I Sverige finns bestämmelser om paketresor som bland annat i lagen (1992:1672) Lagen om paketresor. Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats av researrangören i förväg, alltså innan arrangören och resenären har träffat ett avtal. En sådan paketresa består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering, varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs i ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Paketresor omfattas av den statliga resegarantin. Lagen om resegaranti.

Våra villkor.

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Vadstena Buss
Lagervägen 3
592 41 Vadstena