Vadstena Buss logotyp

Vi bidrar till UNHCR:s arbete i Ukraina

Diplom från UNHCR för generös gåva

Vi stöttar Ukraina genom vårt ägarbolag HGL Invest AB som har lämnat en gåva till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete

UNHCR verkar både i Ukraina och dess grannländer genom att bland annat bidra med förnödenheter som hygienartiklar och vinterkläder, driva mottagningscenter och att sprida information till människor på flykt. Organisationen leder och koordinerar hjälparbetet för flyktingar tillsammans med flera andra FN-organ och hjälporganisationer.

Med gåvan blir vi ett av UNHCR:s nyckelföretag 2022. 

Utmärkelse UNHCR Nyckelföretag 2022

Dela gärna på sociala medier: